Home
Producten
Toepassingen
Eigenschappen
Toepassings voorbeelden
BGA FDA Voedingsmiddelen
Non stick coatings
Corrosie
Studbolts
Proefcoatings aanvraag
downloads & links
phoenix_coatings_bv008011.jpg phoenix_coatings_bv008010.jpg phoenix_coatings_bv008009.jpg phoenix_coatings_bv008008.jpg phoenix_coatings_bv008007.jpg phoenix_coatings_bv008006.jpg phoenix_coatings_bv008005.jpg phoenix_coatings_bv008004.jpg phoenix_coatings_bv008003.jpg phoenix_coatings_bv008002.jpg phoenix_coatings_bv008001.jpg
Copyright 2009 Phoenix Coatings BV
BGA (Bundesgesundhetamtes) & FDA (Food & Drugs Association)
Al onze coatings ziijn waar nodig FDA & BGA toegelaten. Dit is noodzakelijk in de voedings en medischeindustrie. Phoenix Coatings BV heeft waar mogelijk alle voorkomende coatings hiermee vervangen. Dus ook de coatings die toegepast worden in overige industrien. Waar nodig geven we certificaten af.

De tekst in de regulering luidt :

Uit kunstharsen gebaseerde polymeren mogen als coatings veilig gebruikt worden op objecten welke al dan niet permanent of tiijdelijk in coantact komen met voedingsmiddelen. Met objecten worden onderdelen bedoeld welke gebruikt worden bij de fabricage, Verpakking, transport, behandeling en opslag en voorbereiding van voedingsmiddelen. Tesamen met de navolgende voorwaarden :

De coating of enamel moet worden aangebracht als een aaneengesloten film over een metallisch substraat met als doel herhaaldelijk contact met voedingsmiddelen, aangebracht over elk geschikt basismateriaal welke dient als een natuurlijk gesloten barriere tussen voedsel en basismateriaal

Deze bepaling is volgens artikel BGA 182 BGesundhBl No 32 211 1989
                                                        FDA 175300